Tuesday, 10 December 2019

บริษัท Tesla บรรลุข้อตกลงสร้างโรงงานผลิตในจีน

บริษัท Tesla บรรลุข้อตกลงสร้างโรงงานผลิตในจีน โดย บริษัทเทสล่าก็ได้บรรลุข้อตกลงในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากของวงการรถยนต์ไฟฟ้าในจีน ซึ่งมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บริษัทเทสล่ากำลังจะบรรลุข้อตกลงในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเทสล่าจะกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากต่างชาติบริษัทแรกที่ได้ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเองทั้งหมดโดยจะใช้ชิ้นส่วนต่างๆ จากผู้ผลิตในท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดต้นด้านทุนการผลิต และด้านโลจิสติกส์อีกด้วย

ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญของทั้งเทสล่า และประเทศจีน ในการลดการผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังไฟฟ้าและแก้ปัญหามลภาวะในอนาคต ซึ่งเทสล่าก็ได้ประสบความสำเร็จในการให้จีนแก้ไขข้อกฎหมายที่บังคับให้บริษัทต่างชาติที่ต้องการดำเนินธุรกิจในประเทศต้องลงทุนร่วมกับบริษัทในท้องถิ่นเท่านั้น ทำให้เทสล่าสามารถดำเนินธุรกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้กับจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งการคัดเลือกซัพพลายเออร์ การว่าจ้างวิศวกร ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนทีถือว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

 


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.