Tuesday, 10 December 2019

รู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว?

ถ้าแบตเตอรี่หมดกลางทางอาจทำให้ยุ่งยาก เพราะฉะนั้นถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วรีบเปลี่ยนก่อน จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น มาดูกันเลยฮะว่าสัญญาณนั้นคืออะไร 

ปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์หมด ทำให้เกิดเรื่องยุ่งทีเดียวฮะ บางครั้งอาจเกิดในสถานการณ์ที่รีบเร่ง หรือเวลากลางคืน เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สัญญาณและรีบเปลี่ยนก่อน จะไม่ลำบากในภายหลัง

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์

สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่เสื่อม ก็คือ รถของเราเริ่มสตาร์ทติดยากนั่นเอง สาเหตุมาจากเกิดจากประจุไฟไม่เพียงพอต่อการสตาร์ทรถยนต์ โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือเมื่อจอดทิ้งไว้นานๆ ใครที่สตาร์ทไม่ติด เตรียมตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่กันได้แล้ว โดยสามารถนำรถยนต์มาตรวจสอบที่ศูนย์บริการต่างๆใกล้บ้านได้เลย


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.