Saturday, 25 January 2020

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมใจช่วยน้ำท่วม

08 Sep 2019
138

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าฟอร์ดที่ประสบอุทกภัย ออกมาตรการช่วยเหลือในแคมเปญพิเศษช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รับบริการเช็คสภาพทั่วไปฟรี 30 รายการ

โดยมอบส่วนลดค่าแรง น้ำมันหล่อลื่น และค่าอะไหล่ 30% ครอบคลุมอะไหล่ทุกชิ้นยกเว้นยาง

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์บริการฟอร์ด ทั่วประเทศ

ฟอร์ดยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน Roadside Assistance ฟรี 24 ชั่วโมง ไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด

รวมถึงมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลงพื้นที่ให้ช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.