Wednesday, 11 December 2019

ชาร์จ BMW i Performance ของคุณอย่างไรให้ปลอดภัย?

ก่อนที่จะเริ่มชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในรถยนต์ BMW i Performance ของคุณ สิ่งแรกที่ควรตรวจเช็คให้แน่ใจก็คือสเปกของแหล่งจ่ายไฟว่ารองรับการจ่ายกระแสไฟที่อัตรามากหรือน้อยเพียงใด แล้วตั้งค่าการชาร์จไฟในรถยนต์ BMW ของคุณให้สอดคล้องกันเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเอง ของรถ และของแหล่งจ่ายไฟ

วิธีการตั้งค่าให้เข้าไปที่เมนู Settings ใน iDrive เลือก Charging เลื่อนลงมาที่หัวข้อ AC charging power แล้วคลิกหนึ่งครั้ง จะพบกับเมนู Charging power ที่มีอยู่ 3 ตัวเลือก คือ ‘Maximum’ ชาร์จด้วยกำลังไฟสูงสุดซึ่งจะเต็มในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เหมาะกับการชาร์จากตู้ที่ทำไว้สำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะ ‘Reduced’ ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4-5 ชั่วโมง เหมาะกับการชาร์จจากเต้าเสียบปกติตามตัวบ้าน และ ‘Minimum’ ที่จะใช้กระแสไฟต่ำสุดและใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 7-8 ชั่วโมง เหมาะกับการตั้งค่าให้ชาร์จในตอนกลางคืนซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำกว่าเวลากลางวัน (Off-peak)

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะตั้งค่าการชาร์จแบบใดก็ไม่แนะนำให้ชาร์จผ่านปลั๊กพ่วงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และการชาร์จในที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ ก็ควรชาร์จในช่องจอดที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ BMW i Performance เพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้จาก BMW Genius ที่ศูนย์บริการ BMW ทุกสาขา


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.