วีดีโอ » ตัวอย่าง “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่ผลิตในไทย และคาดว่าจะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2561

ตัวอย่าง “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่ผลิตในไทย และคาดว่าจะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2561

15 January 2018
936   0

ตัวอย่าง “รถยนต์ไฟฟ้า” ที่ผลิตในไทย และคาดว่าจะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2561

View My Stats