รถยนต์ไฟฟ้า » สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดึงหน่วยราชการใช้รถอีวี หนุนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตฯยานยนต์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดึงหน่วยราชการใช้รถอีวี หนุนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตฯยานยนต์

27 September 2017
212   0

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยความคืบหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ภายหลังผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ตามยุทธศาสตร์นอกจากจะมีแพ็กเกจในการส่งเสริมการลงทุนผู้ผลิตรถยนต์ อาทิ การจูงใจด้วยภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า(อีวี)แล้ว ตามยุทธศาสตร์ยังกำหนดให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้รถอีวีคิดเป็น 10% ของการจัดซื้อ ทั้งกระทรวง โรงพยาบาล ทหาร ตำรวจ รถที่ใช้ในท่าอากาศยาน ดังนั้นเพื่อให้แนวทางดังกล่าวดำเนินไปตามยุทธศาสตร์ สศอ.จึงประสานกับกรมบัญชีกลางให้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถอีวี สเปกต่างๆ ตลอดจนราคาที่เหมาะสม

“ที่ผ่านมาสศอ.ได้เคยทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่ทางกรมให้คำตอบว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากนี้สศอ.จะสอบถามไปอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า หากหลักเกณฑ์การจัดซื้อชัดเจนเร็วก็จะทำให้ภาคราชการสามารถซื้อรถอีวีมาใช้ได้เร็วขึ้นเช่นกัน” นายศิริรุจกล่าว

นอกจากนี้สถาบันยานยนต์ยังอยู่ระหว่างการของบประมาณปี 2562 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคต โดยกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ 500 ล้านบาท ดำเนินการ3 เรื่องหลัก คือ 
1.การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยานยนต์แห่งอนาคต โดยเฉพาะรถอีวีให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้

2.การจัดโมเดลรถอีวีในส่วนของรถโดยสารขนาดใหญ่หรือ รถบัสไฟฟ้า จำนวน2 คัน โดยจะดำเนินการครบวงจร มีการจัดตั้งสถานีชาร์จ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับองค์ความรู้ในการผลิตรถเมล์ไฟฟ้า ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสนใจผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์กระตุ้นตลาดรถยนต์อีวีให้คึกคักขึ้น นอกจากนี้จะมีการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า โดยใช้องค์ความรู้ที่กระทรวงพลังงานศึกษาไว้เป็นแกนหลักในการผลิต โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รัฐบาลมีความตั้งใจสนับสนุนให้มีการใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาทิ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา


3.การจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งแบตเตอรี่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญของอุตสาหกรรม ช่วยกำหนดเแนวทางการผลิตที่เชื่อมโยงกันของผู้ประกอบการ

“หากสถาบันยานยนต์ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย นอกจากจะสร้างการเรียนรู้ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในไทย ยังเป็นการสนับสนุนให้สถาบันยานยนต์เองมีศักยภาพในการให้การรับรองการผลิตรถอีวีในประเทศด้วย เพราะปัจจุบันไทยยังไม่สามารถรับรองรถยนต์เอง รถยนต์จึงเน้นนำเข้าเป็นหลัก” นายศิริรุจกล่าว

ทั้งนี้ในปี 2560 สถาบันยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จ.สมุทรปราการอาทิ สถานีชาร์จ ฐานข้อมูลและศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถอีวี เพื่อนำร่องยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคตก่อนจะมีการของบประมาณเพื่อดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2561

ที่มา: http://www.naewna.com วันที่ 25 กันยายน 2560
View My Stats