ข่าวยานยนต์ » ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์ เปิดเช็คคิวทดสอบยางล้อในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์ เปิดเช็คคิวทดสอบยางล้อในรูปแบบออนไลน์

2 April 2019
48   0

ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์ (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) เปิดช่องทางเช็คคิวงานทดสอบยางล้อในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับการนำผลิตภัณฑ์เข้ามารับบริการทดสอบสมรรถนะความเร็วและการรับโหลดของยางล้อรถบรรทุกและรถโดยสาร มอก.2719-2560 (ECE R54) รถยนต์นั่งและรถบรรทุกเล็ก มอก.2718-2560 (ECE R30)  และรถจักรยานยนต์ มอก.2720-2560 (ECE R75)

 

ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์ เป็นห้องปฏิบัติการ มาตรฐานสากลที่สามารถให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตยางล้อที่มีคุณภาพภายในประเทศและตอบสนองต่อความต้องการในตลาดสากลได้อีกด้วย


 

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปเช็คตารางการปฏิบัติงานห้องทดสอบยางล้อ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบยางล้อ สถาบันยานยนต์
View My Stats