รอบรู้เรื่องรถ » 5 ข้อควรปฏิบัติในการขับรถแซงรถคันอื่น

5 ข้อควรปฏิบัติในการขับรถแซงรถคันอื่น

10 February 2018
445   0

ในปัจจุบันสาเหตุประการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ การขับรถแซงรถคันอื่นอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุนี้ สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ จึงนำ 4 ข้อควรปฏิบัติโดยทั่วไปในการขับรถแซงรถคันอื่นมาให้ทบทวน แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

 

(1) การขับรถแซงรถคันอื่นที่ถูกต้องนั้น การแซงต้องแซงด้านขวา และให้ผู้ขับขี่ที่ทำการแซงรถ โดย ให้สัญญาณเสียง (แตรรถ) และให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือสัญญาณมือเลี้ยวขวา และให้สัญญาณไฟหน้ารถ สูง-ต่ำ จากนั้นจึงทำการแซงรถ โดยใช้ช่องทางเดินรถด้านขวามือ

 

 

(2) ผู้ขับขี่ควรแซงด้านซ้ายได้เฉพาะใน 2 กรณี คือ กรณีแรกรถที่ขับมาคันหน้า กำลังจะเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณ ว่าจะเลี้ยวขวา และกรณีที่ 2 ทางเดินรถนั้นจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป

 

 

(3) รถที่มีความเร็วช้า หรือ รถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่น ที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องขับให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายเท่าที่จะทำได้ และเมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้า จากรถคันหลัง ผู้ขับขี่รถที่ความเร็วช้า หรือใช้ความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้ทางรถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้าไป โดยผู้ขับขี่รถที่จะถูกแซง ต้องปฏิบัติดังนี้

  •  3.1) ลดความเร็วลง
  •  3.2) ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายตอบ หรือให้สัญญาณมือเลี้ยวซ้าย
  •  3.3) ขับรถชิดซ้ายของทางเดินรถ เพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย

 

 

(4) ในกรณีต่อไปนี้ ห้ามขับรถแซงรถคันอื่น

  • 4.1) เมื่อขับรถขึ้นทางชัน หรือขึ้นสะพาน หรือขับรถอยู่ในทางโค้ง
  • 4.2)เมื่อขับรถอยู่ภายในบริเวณระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางรถไฟ ทางร่วม ทางแยก หรือ วงเวียน
  • 4.3)เมื่อมี หมอก ฝน ฝุ่น ควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
  • 4.4)เมื่ออยู่ในที่คับขัน การจราจรพลุกพล่าน
  • 4.5)ห้ามแซงในบริเวณพื้นที่แสดงสัญญาณเขตปลอดภัย พื้นถนนสีเหลือง

 

 

(5) ในทางเดินรถที่แคบ และไม่อาจสวนทางกันได้อย่างปลอดภัย กรณีที่ต้องขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่า จะต้องหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อให้รถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปได้

 

 

ทั้งนี้จาก 5 ข้อควรปฏิบัติในการขับรถแซงรถคันอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการทั่วไปในการขับรถแซงกันเท่านั้น กรณีอื่นๆ อาจจะต้องขึ้นกับความเหมาะสม และถึงแม้ว่าจะขับขี่ และแซงอย่างระมัดระวังแล้ว อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่ตั้งใจ เพื่อลดความเสี่ยงนั้น ควรทำประกันรถยนต์กับบริษัทชั้นนำ ให้อุ่นใจเมื่อใช้ชีวิตบนท้องถนน
View My Stats